O nas

Biuro genealogiczne „WENDA” zostało założone w 2015 roku w Polsce z inicjatywy Witolda Chaneckiego. Świadczymy usługi w zakresie poszukiwań i opracowania materiałów archiwalnych oraz udzielamy wsparcia wszystkim osobom zainteresowanym poznawaniem i badaniem historii swojej rodziny, której przodkowie pochodzą z terenów byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego (obecnie Białoruś i część Litwy). Większość poszukiwań wykonujemy osobiście w archiwach Białorusi, Rosji, Litwy i Ukrainy. Przy większych opracowaniach współpracujemy również z profesjonalnymi badaczami genealogii i ośrodkami naukowymi działającymi na terenie całego dawnego Związku Radzieckiego.

Witold Chanecki

Urodził się w 1974 roku w Mińsku. Jest absolwentem Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki na wydziale kulturoznawstwa. Od ponad 20 lat zawodowo zajmuje się badaniami genealogicznymi i działalnością publiczną. Od 1996 roku jest stałym członkiem i konsultantem Związku Szlachty Białoruskiej oraz jednym z założycieli stowarzyszenia historycznego ”Diariusz” organizacji, zajmujących się genealogią oraz badaniami historycznymi dotyczącymi dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego, zachodnich guberni rosyjskich w okresie rozbiorów oraz współczesnej historii Białorusi. Od 2016 roku jest również oficjalnym konsultantem największego portalu genealogicznego w Rosji www.Petergen.com.

W osobistych badaniach szczególnie interesują jego takie tematy jak:

  • Genealogia szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego, w szczególności na terenach t.zw. kresów północno-wschodnich czyli dawnych guberni obejmujących tereny dzisiejszej Białorusi i Litwy;
  • Właściciele ziemscy w guberniach: wileńskiej, witebskiej, mohylewskiej, mińskiej i grodzieńskiej oraz stosunki majątkowe w XIX wieku;
  • Historia dworów szlacheckich na Białorusi obejmująca dzieje posiadłości oraz losy ich właścicieli;

W oparciu o dokumenty odnalezione w archiwach białoruskich, rosyjskich, litewskich i ukraińskich przeprowadził kilkaset pełnych wywodów rodów szlacheckich, mieszczańskich i chłopskich. W trakcie badań udało mu się również odnaleźć i przekazać jego zleceniodawcom wiele bezcennych dokumentów, archiwalnych zdjęć rodzinnych oraz map majątków wykonanych przed 1917 rokiem. W tej chwili przygotowuje do publikacji kilka książek z historii szlachty guberni mohylewskiej.

W najbardziej skomplikowanych, lecz tym bardziej fascynujących sprawach pomaga mu jego żona,

Irena Zawadska

Urodziła się w 1971 roku w Drucku w obwodzie witebskim na Białorusi. Ukończyła Białoruski Uniwersytet Państwowy na wydziale dziennikarstwa oraz studia podyplomowe na Białoruskiej Akademii Sztuki. Swoją znajomość historii sztuki od 30 lat wykorzystuje w pracy dziennikarskiej dla opiniotwórczych mediów na Białorusi. Jej artykuły poświęcone białoruskiej kulturze i sztuce były wielokrotnie nagradzane w prestiżowych konkursach organizowanych przez środowisko dziennikarskie.

BADANIA GENEALOGICZNE NA ZAMÓWIENIE

Badania genealogiczne to złożona praca intelektualna, wymagająca znajomości historii, prawoznawstwa minionych wieków, topografii, geografii, etnologii i socjologii, dobrej orientacji w zasobach różnych archiwów, umiejętności paleografii oraz biegłego władania kilkoma językami obcymi. Zdobycie tak szerokiej wiedzy jak i wykorzystanie jej do opracowania historii rodu jest możliwe jedynie w trakcie wielu lat praktycznej pracy.