CENA

Wycena badania genealogicznego zależy od wielu czynników, i dlatego wykonywana jest w oparciu o konkretne założenia określone w zleceniu.
W zależności od zakresu i zaangażowania czasowego, oferujemy następujące typy badań:

Podstawowe

kwerenda dotyczy jednego nazwiska i obejmuje główne źródła: metryki, spisy ludności i spisy rodzinne. Wynik będzie podany w formie odpisu archiwalnego oryginalnych dokumentów bez opisu i analizy genealogicznej.

 

Standard

pogłębione badanie w głównych źródłach (metryki, spisy ludności i spisy rodzinne) w linii prostej zleconego nazwiska wraz z rodzeństwem, ale bez gałęzi bocznych. W zależności od dokumentów zachowanych w zasobach archiwalnych, w poszukiwaniach uwzględnione zostaną również informacje o potwierdzeniu pochodzenia szlacheckiego, rodzinnej własności ziemskiej i nieruchomościach, informacje o służbie wojskowej i cywilnej, studiach oraz postępowaniach sądowych i administracyjnych.

 

Cena za badanie podstawowe (w zależności od dostępności, ilości i miejsca przechowywania dokumentów): od 700 euro.

Cena za badanie standardowe (w zależności od dostępności, ilości i miejsca przechowywania dokumentów): od 1.700 euro.

VIP

najszerszy zakres badań obejmujący poszukiwania w głównych źródłach (metryki, spisy ludności i spisy rodzinne) wszelkich informacji dotyczących zleconego rodu wraz ze wszystkimi liniami bocznymi. W zależności od dokumentów zachowanych w zasobach archiwalnych, w poszukiwaniach uwzględnione zostaną również informacje o potwierdzeniu szlachectwa, rodzinnej własności ziemskiej i nieruchomościach, informacje o służbie wojskowej i cywilnej, studiach, postępowaniach sądowych i administracyjnych i wielu innych aktywnościach podejmowanych przez mieszkańców dawnych Kresów.

Cena za badanie VIP (w zależności od ilości dokumentów oraz miejsca ich przechowywania dokumentów): od 2.700 euro.

Stawka godzinowa

jest stosowana w skomplikowanych przypadkach, gdy trudno jest oszacować zakres i czas pracy, a także w przypadku doradztwa i wsparcia w prowadzeniu samodzielnych badań archiwalnych lub na żądanie obu stron. Rozliczenie jest realizowane na podstawie raportów godzinowych ze szczegółowym opisem podjętych działań. Cena: 20 euro / 1 godzina

 

Koszty dodatkowe

w zależności od zakresu badań w archiwach Białorusi, Litwy, Łotwy, Rosji, Ukrainy i innych krajów dawnego ZSRR, koszty przejazdów i noclegów naszych badaczy są uzgadniane przed przyjęciem zlecenia.

 

Sposób płatności

zgodnie z praktyką przyjętą przez profesjonalne firmy zajmujące się badaniami genealogicznymi, uzgodnione wynagrodzenie powinno być przekazane awansem, przed rozpoczęciem pracy. Przy większych kwotach i w szczególnych przypadkach możliwe jest dokonanie płatności w ratach.

 

Raport genealogiczny

(dotyczy badań standardowych i VIP) wyniki badania zwierać będą drzewo genealogiczne rodziny, opis dziejów rodu, charakterystykę  miejscowości i terenów, na których żyli członkowie rodziny. Finalne opracowanie może mieć format prostego wydruku lub wydawnictwa w eleganckiej oprawie. Szczegóły związane z przygotowaniem i formą analizy genealogicznej są każdorazowo ustalane przed przyjęciem zlecenia.