Biuro genealogiczne „WENDA”


O NASSKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Nasza oferta:

Przygotowywanie, opracowanie i wydruk „Księgi Rodu”

Przygotowywanie, opracowanie i wydruk „Księgi Rodu” dla zachowania historii Twojej rodziny dla przyszłych pokoleń

Turystyka genealogiczna

Organizacja indywidualnych „wycieczek sentymentalnych” do ojczyzny przodków ze zwiedzaniem miejsc ich zamieszkania i działalności.

Poszukiwania topograficzne

Poszukiwania topograficzne miejscowości i indeksacja miejsc zamieszkania Twoich przodków na obszarach byłego WKL w składzie Rzeczy Pospolitej

Stworzenie monografii rodziny

Stworzenie monografii rodziny na podstawie dokumentów odszukanych w archiwach i bibliotekach

Sporządzenie drzewa

Sporządzenie szczegółowego lub uproszczonego drzewa genealogicznego, w formie schematu lub autorskie wykonanej grafiki artystycznej

„Dziennik pamięci”

„Dziennik pamięci” czyli specjalny obszerny wywiad przeprowadzony i opracowany przez profesjonalnego dziennikarza z Tobą i Twoimi krewnymi w celu zachowania wspomnień o żyjących i zmarłych członkach rodziny oraz przyjaciołach

Digitalizacja domowego archiwum

Digitalizacja Twojego domowego archiwum. Tworzenie kopii cyfrowych: zdjęcia, dokumenty, filmy, slajdy i albumy ze zdjęciami. Retusz i przywracanie obrazu.

Drukowanie muzealne FineArt

Drukowanie muzealne FineArt w technologii druku bezkwasowego przeznaczone do tworzenia kopii archiwum domowego i pozwalające na przechowanie obrazów przez ponad 250 lat.

Organizacja wypraw polowych

Organizacja wypraw polowych mających na celu odnalezienie grobów przodków oraz miejsc, w których znajdowały się dawne majątki, dwory lub domy rodzinne

Produkcja filmu dokumentalnego

Produkcja filmu dokumentalnego o historii Twojej rodziny

Konsultacje

Konsultacje w zakresie samodzielnego poszukiwania archiwalnego

Opieka

Opieka nad starymi grobami rodzinnymi na terenie Białorusi

Rodzinne artefakty

Rodzinne artefakty. Wykonanie indywidualnej biżuterii o charakterze historyczno-heraldycznym

Wykonywanie kopii

Wykonywanie kopii odnalezionych dokumentów archiwalnych wraz z tłumaczeniem i komentarzami ekspertów

Etapy pracy:

 • 1.Wywiad

  Pierwszym krokiem do uzyskania wstępnego obrazu historii Twojej rodziny jest wywiad, który przeprowadzimy z Tobą oraz wskazanymi przez Ciebie krewnymi. Zgromadzone w ten sposób informacje będą punktem wyjścia do dalszych poszukiwań. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn nie będziesz w stanie się z nami spotkać, to wyślemy Ci kwestionariusz do samodzielnego wypełnienia.

 • 2. Ekspertyzę

  Po przeanalizowaniu zebranych danych początkowych przeprowadzamy ekspertyzę materiałów informacyjnych w celu określenia dostępności dokumentów i innych źródeł informacji w konkretnych archiwach, bibliotekach i bazach danych.

 • 3. Plan działań

  W kolejnym etapie opracowujemy plan działania, określamy zasięg poszukiwań, wyznaczamy priorytety i ustalamy kolejność archiwów, w których prowadzone będzie badanie.

 • 4. Kosztorys

  W oparciu o plan badań będzie sporządzany kosztorys obejmujący całość kosztów i usług. W zamówieniu, zostanie określony zakres prac, działań oraz forma rozliczenia. Przewidujemy możliwość płatności w kilku ratach.

 • 5. Dekoracja

  Na tym etapie powinieneś tylko zdecydować, w jakiej formie chcesz otrzymać wszystkie informacje znalezione po zakończeniu badania (zaświadczenie archiwalne, monografia, książka genealogiczna itp.).