Антон

Огромное спасибо агентству за огромную работу проделанную по восстановлению генеалогических деревьев моих предков — польского, немецкого и русского дворянских родов, их истории, истоков, архивных и библиографических данных, а также фотодокументов и выписок из метрических книг. За время работы общение с Витольдом и Ириной переросло в увлекательные беседы об истории Литвы, Польши, Украины, России и Беларуси которые под новым углом открыли семейные легенды и предания.

Искренне рекомендую агентство WENDA как настоящих профессионалов своего дела : генеалогов, историков, архивариусов и просто вдумчивых, и ответственных людей, внимательных к малейшим деталям и пожеланиям заказчика.

С искренним Уважением к Вашему труду,
Антон

Jan Tadeusz Burski

Dla rodzin pochodzących z terenów wschodnich dawnej Rzeczypospolitej odtworzenie archiwaliów nie jest łatwe. Już sam dostęp do archiwów jest bardzo trudny i wymagający podróży. Również poruszanie się w dokumentach wymaga specjalistycznej wiedzy, doskonałej znajomości języka i orientacji w dostępie do różnych archiwów. Dokumenty pisane są ręcznie, często bardzo nieczytelnym pismem, przeważnie po rosyjsku.

Poprzez kontakty znajomych miałem niezwykłe szczęście spotkać na swojej drodze poszukiwań Pana Witolda Chaneckiego. Okazał się On nieocenioną wprost pomocą. Jest wybitnym specjalistą od prac archiwalnych jeśli chodzi o tereny dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Są to archiwa rosyjskie, białoruskie i litewskie, obejmujące tereny zachodnich guberni Cesarstwa Rosyjskiego. Są tam między innymi Akta Departamentu Heroldii Rządzącego Senatu w Petersburgu, akta gubernialnych zgromadzeń szlacheckich, księgi aktów sądów powiatowych, księgi metrykalne, spisy parafian i wiele innych, bardzo ciekawych i pomocnych aktów.

Pan Witold Chanecki – człowiek niezwykle sympatyczny i serdeczny – jest w swojej pracy bardzo staranny, dociekliwy i dokładny. Poszukiwania dotyczyły głównie guberni mohylewskiej, ale nie tylko. Otrzymałem mnóstwo nieznanych mi przedtem wiadomości jak i ciekawostek dotyczących obu rodzin mojego ojca tzn.ze strony dziadka jak i ze strony babci. Wszystkie dokumenty dokładnie opisane z podaniem żródła czyli archiwum oraz identyfikatorem każdego aktu. Wszystko ułożone chronologicznie tworząc przejrzyste drzewa genealogiczne przez 7 pokoleń w jednej i 11 pokoleń w drugiej rodzinie. Otrzymałem również zdjęcia napisów nagrobnych członków różnych linii rodziny Burskich, jak też zdjęcia i opisy interesujących nas ze względów sentymentalnych okolic, które były bliskie nieżyjącym już przodkom naszej rodziny.

Za to wszystko jestem niezmiernie wdzięczny Panu Witoldowi Chaneckiemu i śmiało mogę polecić jego działalność wszystkim poszukującym i odtwarzającym historię swoich rodzin.

Jan Tadeusz Burski, Warszawa

Jan Tadeusz Burski

Александр

Пишу этот отзыв с благодарностью Витольду Ханецкому за проделанную работу по восстановлению генеалогических деревьев нашей семьи.

Наша семья увеличилась на несколько сотен человек! Чувство непередаваемое. Когда смотришь на генеалогическую схему, видишь имена людей, которых не знал и не видел (мы узнали о себе до 1690 года), но при этом знаешь, что это все твоя семья, те люди, благодаря которым ты есть, охватывает чувства трепета, уважения и…силы.

Сейчас пройдя весь путь по поиску специалиста, первых исследований и получения первых результатов рекомендую всем узнать свой род — ценность этого для семьи трудно передать и рекомендую обязательно обратиться к профессионалам. Витольд предупредил сразу о возможных трудностях, рассказал, что и как нам нужно было сделать самим, чтобы восстановить ту информацию, которой не найти в архивах, позже рассказал про историю страны, нашей местности, особенности положения наших предков в то время, временами проводил настоящую детективную работу. Считаю, что возможность проделать такую большую работу по изучению своего рода всего за несколько месяцев — отличный повод заняться изучением своего рода.

Piotr Sudra

Gorąco polecam, dziękując tą drogą, działania-usługi, pomoc Pana Witolda Chaneckiego – znanego mi już ponad dziesięć lat zaprzyjaźnionego pasjonata genealogii rodzin zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz Rosji.
Pan Witold dzięki swojej dociekliwości, wiedzy historycznej oraz wytrwałości dotarł do informacji o rodzinie i do miejsc zamieszkiwanych w przeszłości przez moją Rodzinę Suszyńskich i Łaszkiewiczów. Było to możliwe dzięki dotarciu do różnych źródeł zgromadzonych danych, w tym archiwów na terenie Białorusi, Litwy, Rosji i Polski. Badania Pana Witolda znacznie wzbogaciły naszą wiedzę o Rodzinie, pomogły potwierdzić i rozbudować wiedzę o genealogii Rodziny. Pan Witold pomógł również pozyskać kopie zachowanych w różnych źródłach dawnych dokumentów Rodzinnych. Nie szczędząc czasu, jako prawdziwy pasjonat i znawca zagadnień oraz miejsc, wykonał dokumentację fotograficzną miejsc związanych z naszą Rodziną na dalekich Kresach Rzeczypospolitej.
Dzięki pomocy Pana Chaneckiego zasób wiadomości, czasami wręcz fascynujących, o naszej Rodzinie i o jej dziejach znacznie się powiększył.

Георгий

Витольд Ханецкий проводил по моей просьбе исследование по дворянскому роду Беляцким, проживавшим в Могилевском повете, прихожанам Белыничского костела, начиная с середины 18 века и до наших дней.
Всего в поколенной росписи показана информация о 93 представителях рода Беляцких. Исследованием очень доволен. Быстро, четко, профессионально. Очень рекомендую

Anton

Many thanks to the agency for the tremendous work done to restore the genealogical trees of my ancestors — Polish, German and Russian aristocratic families, their history, sources, archival and bibliographic data, as well as photo documents and extracts from metric books. During the work, communication with Witold and Irina grew into fascinating conversations about the history of Lithuania, Poland, Ukraine, Russia and Belarus, which opened a new angle to family legends and legends.

I sincerely recommend WENDA as real professionals: genealogists, historians, archivists and just thoughtful, responsible people, attentive to the slightest details and wishes of the customer.

With sincere Respect for your work,
Anton

Андрей Латушкин

Витольд Ханецкий известен мне как опытный и добросовестный исследователь, способный решать сложные задачи многоаспектного поиска и анализа исторических данных. Он хорошо знаком с основными массивами сохранившихся источников генеалогической информации, свободно ориентируется в фондовом составе архивов Беларуси, Литвы, Польши, России, США. Высоко ценю его вклад в изучение истории шляхетских родов и землевладения на территории моей Малой Родины — Толочинского района Витебской обл. Беларуси. Достоверных сведений по этой теме ранее было крайне мало. Им выявлены уникальные материалы и сведения о родах Славинских, Гордзялковских и других, владевших крупными имениями в регионе, раскрыта судьба их культурного, в т. ч. документального наследия.
А. Н. Латушкин, кандидат исторических наук, Минск

Андрей Полищук

Обратился к Витольду по рекомендации. К тому моменту я уже исчерпал все доступные мне варианты самостоятельного изучения генеалогии(загрузка днк-тестов в интернет, опросы родственников), и оставались только архивные поиски.
Посетив архив в Минске, я понял, что самостоятельно не готов заниматься работой с документами и мне нужен посредник.
Витольд отлично справился с заданием, нашел интересные документы, которые скорректировали представление о предках в нашей семье.
Я не пожалел, что воспользовался услугами профессионала. Рекомендую!

Maria

Profesionalnie wykonane poszukiwania genealogiczne i uzyskane w ten sposob wyczerpujace dziej rodziny.
Calosc wraz z wielkim drzewem genealogicznym ewiadczy o mrowczym poszukiwaniu korzeni w daleki glab stuleci. Polecam goraco

Александр Брановский

Выражаю огромную благодарность генеалогическому агенству WENDA и лично господину Витольду Ханецкому . Витольд поистине профессионал своего дела ! Проделана действительно огромная и ответственная работа по восстановлению генеалогического древа моего рода Пилявских. Были разысканы оригиналы очень редчайших документов в архивах Европы и России .Документально подтверждено Дворянское происхождение моих предков , восстановлена родословная в десяти поколениях . Найдено изображение семейного Герба, интересные истории моей семьи. Поразило трепетное отношение к каждому факту, событию истории моей семьи.
Выражаю огромное уважение к вашей работе ! Желаю успехов Вам ! Новых вам интересных открытий и событий в нелегком но очень нужном деле!!!

Robert Korkin, USA

If you are tired of searching for a researcher who actually gets things done, Witold at Genealogical agency WENDA is your man to rescue your genealogy! I spent “years” trying to get Belarus information and he accomplished it in a few month’s time. Honest, upfront, accurate, easy PayPal transfers, timely Emails, no language confusion, orderly wrap-up as requested. You need this type of service. The cost is very reasonable and the results one of your best inner feelings when you finally “know the story”. Research Rating FIVE STARS!

Ryszard Skawiński, Ełk, Polsk

Z wielkim przekonaniem rekomenduję korzystanie z prowadzonego przez Pana Witolda Chaneckiego Biura Genealogicznego „Wenda”. Oczywiście swoją rekomendację kieruję zwłaszcza do osób, które historia dotknęła w jakimś stopniu podobnie jak moją rodzinę. Rodzina Skawińskich od stuleci mieszkała pomiędzy Nowogródkiem i Wilnem, w większości w okolicach Lidy. W wyniku II wojny światowej dziadek z babcią utracili nie tylko swoje gospodarstwo i cały dobytek, ale również wszystkie dokumenty i pamiątki rodzinne. Dziadkowie trafili na zesłanie do Kazachstanu, a mój ojciec, wówczas 18-letni chłopak, na katorgę do Norylska. Dziadek zmarł w 1954 roku, ale ojciec i babcia w 1957 szczęśliwie wyrwali się ze Związku Sowieckiego. Tamte strony i tamte kresowe dzieje znam tylko z rodzinnych opowieści. Dlatego z wielkim zainteresowaniem przyjąłem znalezioną w Internecie ofertę Biura p. Chaneckiego. Oferował on przeszukanie dostępnych archiwów w Rosji oraz na Litwie i Białorusi oraz odnalezienie zgromadzonych tam dokumentów dotyczących rodziny. Po spotkaniu z p. Chaneckim i wstępnym omówieniu zadania rozpoczęło się poszukiwanie. Oczywiście konsultowaliśmy się telefonicznie i poprzez Internet. Jaki rezultat? Pan Witold Chanecki utworzył „drzewo” rodziny Skawińskich od II połowy XVI wieku do czasów współczesnych. Na podstawie przeprowadzonych badań opisał też dzieje rodziny na 75 stronach. Zgromadził też cenne dla mnie materiały archiwalne, jak akty chrztu dziadka i babci, ich akt małżeństwa oraz akt chrztu mojego ojca. Ponadto uzyskałem kopie dokumentów związanych z dowodzeniem przed władzami carskimi szlachectwa rodziny Skawińskich (II połowa XIX w.), dokumenty dotyczące skazania na zesłanie do Tomska Adolfa Skawińskiego, uczestnika Powstania Styczniowego, brata mojego pradziadka Adama, dokumenty związane z kupnem folwarku Stara Pielasa i inne. Dowiedziałem się także o losach syberyjskiej odnogi rodziny. To wszystko rzeczy dla mnie bardzo cenne, przywracające do życia ludzi skazanych na niebyt. Uważam, że Pan Chanecki wykonał dobrą robotę, wykazując się prawdziwym profesjonalizmem. W mojej opinii warto korzystać z Biura Genealogicznego „Wenda”, ponieważ jest to solidna, wiarygodna firma. Bardzo dziękuję Panu Witoldowi Chaneckiemu za pracę, którą wykonał.

Дорогие клиенты! Просим вас оставить отзывы о нашей работе